Lo-Reninge > OCMW > Algemene hulp

Algemene hulp

Administratieve hulp


Wanneer je papieren ontvangt of moet invullen waar je moeite mee heb kan je terecht bij een van onze maatschappelijk werkers. Ze kunnen je helpen met invullen of ontcijferen. Zij zijn ook niet altijd gespecialiseerd in de materie maar helpen je wel uitzoeken waar je het best terecht kunt voor hulp.


Inlichtingen en Raadgevingen


U zoekt een adres van een bepaalde dienst of instelling, u wil weten waar u terecht kan met uw probleem, u wil inlichtingen over uw rechten op een sociale uitkering, uw voordelen...: het O.C.M.W. kan u helpen in uw zoektocht. Indien u wel over de nodige informatie beschikt, maar u kunt geen beslissing nemen? De maatschappelijk werker geeft u advies waardoor u zelf een keuze kan maken.


Deskundige Verwijzing


Soms komt u bij het OCMW terecht met een probleem waarvoor wijzelf geen oplossing kunnen bieden. In dit geval doet wij al het nodige om u door te verwijzen naar iemand die u wel kan helpen. Deze doorverwijzing gebeurt enkel met uw akkoord, met de nodige geheimhouding en rekening houdend met uw overtuiging.


Psycho-sociale Begeleiding

Voor persoonlijke, familiale, relationele of psychologische problemen kan u ook terecht bij de sociale dienst. Samen met de maatschappelijk werker wordt er gezocht naar oplossingen en indien nodig wordt u, mits uw toestemming, doorverwezen naar gespecialiseerde diensten of instellingen.
Voorbeeld: problemen in verband met de relatie ouders-kinderen, met ziekte, handicap, eenzaamheid, drank- en andere verslavingsproblemen, echtscheiding,...