Lo-Reninge > OCMW > Wonen

Wonen

Noodopvang

Het OCMW heeft geen doorgangshuis, geen nood-, transit- of crisiswoning, geen residentieel opvangcentrum noch gemeubelde kamers in eigendom. Alleen via het Crisisnetwerk is het mogelijk tijdelijke opvang aan te bieden.


Woonwinkel West

Iedere dinsdagnamiddag tussen 13u30 en 16u30 kunt u terecht in het administratief centrum (Markt 11, Lo) voor advies rond alles inzake wonen. Een woonambtenaar van Woonwinkel West staat u ten woord voor vragen rond huisvesting- en renovatiepremies, sociale huisvesting, (sociale) leningen, huurproblemen enz.

Meer inlichtingen via rubriek ‘leven en welzijn' - ‘woonwinkel' of via info@woonwinkelwest.be

Bejaardenwoningen in Pollinkhove

Het OCMW beschikt over 2 bejaardenwoningen in pollinkhove


Serviceflats in ReningeHet OCMW beschikt over 10 serviceflatjes in de Lostraat in Reninge. De huisjes en de gemeenschappelijke ruimte werd in 1998 gebouwd. De bedoeling is een woning te voorzien voor zowel alleenstaanden als koppels boven 65 jaar voor wie de zelfredzaamheid en het sociale isolement niet meer haalbaar zijn en voor wie de stap naar een woon- en zorgcentrum nog te groot is. Naast een aangepaste woning wordt er een vrijblijvend gamma van diensten aangeboden. De permanentie wordt 24 u. op 24 u. verzorgd door Rust- en  verzorgingstehuis ''Hof ten Ijzer'' die er naast ligt. De huurprijs van een serviceflat bedraagt 13,77  euro per dag. In deze prijs is naast de huur en de permanentie ook het waterverbruik, de collectieve brandverzekering en het onderhoud van de tuin begrepen. 

Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend inlichtingen bekomen op het OCMW-secretariaat op maandag, woensdagvoormiddag en vrijdag op het nummer 058/33.01.43, via mail els.ballieu@lo-reninge.be  of in het administratief centrum Markt 11 te Lo.