Lo-Reninge > OCMW > FinanciŽle hulp

FinanciŽle hulp

Financiële hulpverlening

Als je inkomen te laag is of je hebt tijdelijk geen inkomsten kan, je terecht bij het OCMW. We kijken samen met jou of je eventueel tijdelijk recht hebt op een leefloon. Indien je inkomen hoog genoeg is maar je hebt het nog steeds moeilijk om toe te komen omdat je hoge of speciale uitgaven hebt zijn er ook mogelijkheden om eenmalige tussenkomsten te krijgen.

Voorbeelden van tussenkomsten zijn er in medische kosten, lidgeld van sportclubs of andere verenigingen, babymelk, vervoerskosten of abonnementen, in de kosten van therapie/logopedie/andere specialisten.

Heb je wel recht op inkomsten zoals loon, werkloosheidsuitkering of ziekte-uitkering maar is je dossier nog niet in orde en dreigen daarom zaken onbetaald te blijven, kan het O.C.M.W. onderzoeken of je recht hebt op voorschotten op inkomen. Dan vordert het O.C.M.W. dat terug van de uitbetalingsinstantie wanneer het wel terug in orde is.

Het OCMW moet telkens een sociaal onderzoek doen om te zien of je wel aanspraak maakt op dergelijke hulp. Daarvoor kunnen zij documenten vragen zoals uittreksels, loonbrieven, attesten van uitbetalingsinstellingen of bewijs van inschrijvingen. Deze informatie wordt enkel bekeken door maatschappelijk werkers die gebonden zijn aan het beroepsgeheim.


Budgetbegeleiding - Budgetbemiddeling - Budgetbeheer
 

-  Eenmalige schuldbemiddeling

Je krijgt een factuur die je niet kan betalen, je wil een plan voor afbetaling aanvragen, je vraagt je af of de kosten die aangerekend worden niet te hoog zijn, enz. Een maatschappelijk werker kan je helpen om een plan aan te vragen, samen met jou te kijken wat er haalbaar is. Je hoeft niet perse nog terug te gaan na je eerste bezoek, je volgt in principe alles zelf verder op. Je mag altijd wel meer hulp vragen.

- Budgetbegeleiding

Je hebt meerdere schulden of je hebt er geen maar moeite om rond te komen met je inkomen. Je geraakt niet echt wijs uit je papieren of je hebt geen zicht meer op je financiën, al wil je dat wel graag. Een maatschappelijk werker kan je helpen met papieren sorteren, financiële overzichten te maken of tips geven om je inkomen zo goed mogelijk te gebruiken. Je blijft ondertussen je betalingen zelf doen, je beschikt over je eigen inkomsten. Deze hulp is vrijwillig. Je kiest zelf wanneer je ermee stopt. De maatschappelijk werker kan indien nodig bij je thuis langs komen. Er wordt ook tijd vrijgemaakt voor andere vragen.


 - Budgetbeheer

Je hebt schulden, je weet niet meer wat eerst te betalen. Misschien geef je systematisch te veel geld uit zonder dat je het eigenlijk hebt. Binnen budgetbeheer beschik je niet meer over je eigen inkomsten. 
 

 • Stap 1. Er wordt een overzicht gemaakt van alle schulden, inkomsten,
  uitgaven enz.
 • Stap 2. De maatschappelijk werker legt uit wat budgetbeheer juist
  inhoud. Je krijgt tijd om er over na te denken.
 • Stap 3. Indien je akkoord bent doetde maatschappelijk werker voor jou een rekening open bij de bank waar hij/zij
  betalingen mee kan doen. Je inkomsten komen op die rekening toe. Hiervoor moet
  je documenten ondertekenen.
 • Stap 4. Er worden afspraken met jou gemaakt rond leefgeld, vaste kosten,
  enz. Die afspraken worden in samenwerking gemaakt. Het is niet zo dat de
  maatschappelijk werker alles beslist en jij geen zeggenschap hebt.
 • Stap 5. We bespreken van tijd tot tijd hoe het staat met je geldzaken en
  hoe je het budgetbeheer vindt.
 • Stap 6. Na een tijd worden er stappen gezet om je geldzaken terug zelf
  te doen. Stap per stap. Je maatschappelijk werker helpt je hierin. Je kan ook
  overstappen naar budgetbegeleiding. Ook dat alles is vrijwillig, jij kiest
  ervoor. Het OCMW verwacht wel dat je de afspraken nakomt.  

 

Tussenkomst in de verblijfskosten in een Rustoord


Personen die omwille van gezondheid of familiale omstandigheden niet langer thuis kunnen blijven, of die reeds in een instelling verblijven, maar over onvoldoende financiële middelen beschikken om de verblijfskosten te betalen, kunnen een beroep doen op een tussenkomst van het O.C.M.W.

Op basis van een sociaal en financieel verslag (door de maatschappelijk assistent opgesteld), zal de Raad een beslissing nemen omtrent een eventuele tussenkomst.

Er wordt rekening gehouden met alle bestaansmiddelen. Het O.C.M.W. moet eveneens over een toelating beschikken om bij alle bevoegde instanties en financiële instellingen de nodige inlichtingen te winnen.