Lo-Reninge > OCMW > Bijzonder comité sociale dienst

Bijzonder comité sociale dienst

Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn richt een bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) op. De oprichting van een bijzonder comité voor de sociale dienst is verplicht. Het bijzonder comité is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. De taken van het bijzonder comité zijn vastgelegd in het Decreet over het Lokaal Bestuur. Het bijzonder comité is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie. Het bijzonder comité voor de sociale dienst van Lo-Reninge bestaat uit een voorzitter en 6 leden, voorgedragen door de OCMW-raad.

 

Samenstelling Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst:  

Lieve Castryck

Voorzitter bijzonder comité sociale dienst

 • Woestenstraat 1 C
 • 8647 Lo-Reninge
 • 057 40 13 62 

  

   

Sofie Deberdt

Lid bijzonder comité sociale dienst

 • Peperstraat 12
 • 8647 Lo-Reninge
 • 057 36 84 79

 

Frederik Devloo 

Lid bijzonder comité sociale dienst

 • Doelweg 6
 • 8647 Lo-Reninge
 • 058 62 43 66

  

Emmy Geldof

Lid bijzonder comité sociale dienst

 • Zwartestraat 40
 • 8647 Lo-Reninge

  

Sabine Latruwe

Lid bijzonder comité sociale dienst 

 • Knokke 1
 • 8647 Lo-Reninge
 • 058 31 79 13 

 
Annelies Naert

Lid bijzonder comité sociale dienst

 • Middelstraat 4
 • 8647 Lo-Reninge
 • 051 74 88 18

  

Pieter-Paul Voet

Lid bijzonder comité sociale dienst

 • Lostraat 14
 • 8647 Lo-Reninge