College

 

Morlion Lode


Functie: Burgemeester
Partij: Dynamisch

Weststraat 18
8647 Lo
058 28 91 28

burgemeester@lo-reninge.beBevoegdheden:

 • Algemeen beleid, Intergemeentelijke samenwerking, Burgerzaken, Personeel, Veiligheid (politie, brandweer), Ruimtelijke ordening, Kerkfabrieken, Woonbeleid en Begraafplaatsen.

Bestuurder in:

 • Woonmaatschappij Ijzer en Zee
 • Regionaal Besstuurscomité (RBC) West Gaselwest
 • Figga
 • (raadgevende stem) Polder Noordwatering

Is vertegenwoordiger in:
 • Politiecollege Spoorkin
 • Algemene vergadering Westhoekoverleg (burgemeestersoverleg)
 • Algemene Bekkenvergadering voor het Ijzerbekken
 • (plaatsvervangend) lid van bekkenbureau van de Ijzer

  

 


Matthys Johan

  


Functie: Eerste schepen
Partij: Dynamisch

Rabbelaresteenweg 1
8647 Lo
058 28 98 03

johan_matthys@telenet.be  

  

Bevoegdheden:

 • Openbare werken, Milieu, Landbouw, Sport, Europese zaken, Beheer van grachten en bermen, Patrimonium.Is vertegenwoordiger in:

 • Raad van bestuur Intercommunale voor Vuilverwijdering en Verwerking voor De Sector Veurne en Ommeland (IVVO)
 • Directiecomité Intercommunale voor Vuilverwijdering en Verwerking voor De Sector Veurne en Ommeland (IVVO)
 • Initiatiefgroep Regionaal Landschap IJzer en Polder
 • Bestuurslid polder Noordwatering
 • Dijkgraaf polder NoordswateringCornette Wout

  

 


Functie: Tweede schepen
Partij: Dynamisch

Ooststraat 4
8647 Lo
058 28 96 82

wout.cornette@telenet.be

Bevoegdheden:

 • Jeugd, Toerisme en Lokale economie, Cultuur, Verkeer en verkeersveiligheid, Onderwijs en Dierenwelzijn.

Is vertegenwoordiger in:

 • Algemene Vergadering Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Veurne-Diksmuide vzw
 • Algemene Vergadering DEXIA Bank nv
 • Algemene Vergadering Gemeentelijke Holding nv
 • Algemene Vergadering Ethias Verzekering
 • Algemene Vergadering Erkend Regionaal Samenwerkingsverband (ERSV) West-Vlaanderen vzw
 • Algemene Vergadering Regionaal Sociaal-Economisch Overlegcomité (RESOC) Westhoek
 • Algemene Vergadering West-Vlaamse Intercommunale
 • Algemene Vergadering Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA)
Castryck Lieve 

 

Functie: Derde schepen
Partij: Dynamisch

Woestenstraat 1c
8647 Lo-Reninge
057 40 13 62

lieve.castryck@lo-reninge.be    

 

Bevoegdheden:

Voorzitter bijzonder comité, Welzijn (gezondheidspreventie, sociale zaken, senioren en gehandicaptenbeleid), Financiën, Informatie/communicatie en inspraak, Feestelijkheden en Ontwikkelingssamenwerking.