Lo-Reninge > Gemeentebestuur > Administratie > Financieel beheerder

Financieel beheerder

- de inning van de ontvangsten en de betaling
van de uitgaven
- de boekhouding
- liquiditeitsplanning
- het opstellen van de financiële nota voor het
meerjarenplan en het budget
- de opmaak van de jaarrekening

 

Financieel beheerder 

Katrien Debaecke

tel. 058 33 01 18
fax. 058 33 01 28

katrien.debaecke@lo-reninge.be