Lo-Reninge > Vrije tijd > Bibliotheek

Bibliotheek


Hoe inschrijven in bibliotheek?

De lezer wordt ingeschreven op voorlegging van zijn identiteitsbewijs. Voor jongeren beneden de 14 jaar is de toestemming van de ouders vereist. Aan de vreemdelingen die in het buitenland wonen, zal bij de inschrijving een waarborgsom van € 25,- gevraagd worden. Deze waarborgsom wordt onmiddellijk terugbetaald na het beëindigen van het lidmaatschap.
Iedereen die wordt ingeschreven ontvangt een lenerskaart die kosteloos wordt afgeleverd. Bij verlies wordt een nieuwe kaart afgeleverd tegen betaling van € 1,25. De inschrijving is geldig voor alle afdelingen van de hoofdbibliotheek en haar uitleenposten.

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 5,00 en geldt voor 12 maanden, vanaf de datum van inschrijving, ongeacht het tijdstip. Personen beneden de 18 jaar moeten geen inschrijvingsgeld betalen. Verenigingen die aan de bibliotheek vragen om een infostand over de bibliotheek te plaatsen op een door hen georganiseerde activiteit, hoeven hiervoor niets te betalen.
Wie de geleende werken te laat terugbrengt, betaalt € 0,05 per uitlening en per dag achterstand. Wie zijn ontleende werken een maand na het verstrijken van de uitleentermijn nog niet heeft teruggebracht, ontvangt een eerste maningskaart. Indien 14 dagen na het versturen van deze eerste maningskaart de materialen nog steeds niet zijn teruggebracht, wordt een tweede verwittiging verstuurd. Indien 14 dagen na het versturen van deze tweede maningskaart de lener de geleende werken nog steeds niet heeft teruggebracht, wordt hem aangetekend een derde maningskaart verstuurd. Indien 14 dagen na het versturen van deze derde verwittiging de lezer nog steeds niets van zich heeft laten horen, kan de politie ingeschakeld worden. De kosten voor het verzenden van de maningskaart bedragen € 0,30 + de portkosten en vallen ten laste van de gebruiker.

CD's, video's en cd-roms ontlenen

 

CD's en dvd's ontlenen

De bibliotheek beschikt over een ruime en actuele collectie cd's en dvd's in alle genres. De catalogus kan je raadplegen via http://www.houthulst.be/ of http://www.lo-reninge.be/

Ook in uitleenposten in  Lo en Reninge kunnen deze gratis  ontleend worden. Op eenvoudige aanvraag worden deze materialen dan geleverd via de hoofdbibliotheek en kunnen dan ter plaatse in de uitleenposten afgehaald en teruggebracht worden. Het aantal ontleende audio-visuele  materialen dat tegelijkertijd op een lenerskaart kan worden uitgeleend is beperkt tot maximum 5

Meer inlichtingen zijn de bekomen in de bibliotheek in Houthulst (tel 051 70 59 50), in Reninge (057 40 19 65)  of in Lo (058/287098).

 

 

 

 

 

Afdeling Lo

Bekijk hier de catalogus van de bibliotheek

Zuidstraat 1a te Lo
Tel. 058 28 70 98
Openingsuren:

  • Woensdag van 17u tot 19u
  • Zondag an 10u30 tot 12u30
Verantwoordelijke: Ver Eecke Paul

Afdeling Reninge

bekijk hier de catalogus van de bibliotheek

Ieperstraat 10d te Reninge
Tel. 057 40 19 65
Openingsuren:

  • Woensdag van 14u tot 16u
  • Zaterdag van 9u30 tot 11u30

Verantwoordelijke: Jos Mooren