Lo-Reninge > Leven en welzijn > Woon- en zorgcentrum

Woon- en zorgcentrum

Hof ten IJzer

Ter inleiding ...

Hof ten IJzer wordt beheerd door de vzw Centra voor Ouderenzorg en Dienstverlening
Sint-Vincentius.
De vzw staat in voor het beheer van 3 woon- en zorgcentra: met name Sint-Jozef te Woumen,
O.L.Vrouw Middelares te Rekkem en Hof ten IJzer te Lo-Reninge.

Hof ten IJzer zorgt reeds meer dan 100 jaar voor ouderen.
In navolging van de patroonheilige, Vincent a Paulo, streven de Zusters en het personeel nog steeds zijn levensvisie na : "Christus dienen in anderen, vooral de armen".
Die christelijke identiteit is op vandaag nog steeds een wezenlijk bestanddeel van de voorziening.
Vanuit deze visie spitst Hof ten IJzer zich specifiek toe op de zorg voor zwaar zorgbehoevende ouderen en dementerenden.

Hof ten IJzer heeft een erkenning voor 107 woongelegenheden, waarvan 35 RVT-bedden.
De voorziening beschikt ook over 3 kamers voor kortverblijf.


Een wooncentrum

De bewoners van Hof ten IJzer verblijven op 2 wooneenheden: een open eenheid voor 75 bejaarden en een beschermde volledig aangepaste wooneenheid voor 32 dementerende ouderen.

Op beide eenheden zijn alle woongelegenheden voorzien van een sanitaire ruimte.
Bij beide bouwconcepties, maar in het bijzonder bij deze van de dementerende ouderen, werd geopteerd voor een opdeling tussen woon- en leefgedeelten om zoveel mogelijk de thuissituatie en het gezinsvervangend milieu te benaderen.
Alle ruimten zijn huiselijk ingericht, zodat een gevoel van geborgenheid en veiligheid verzekerd is. De woonst kan naar persoonlijke wens en smaak en met wat eigen meubilair ingericht worden. Op wooneenheid 1 is in elke woonst een individuele telefoonaansluiting voorzien.

Familieleden, vrienden en kennissen zijn altijd welkom. Er zijn geen vastgestelde bezoekuren. Op bezoek gaan bij familie of vrienden, bezoek ontvangen in kleine of grote groepen wordt extra gestimuleerd. Hierbij wordt steeds de nodige plaats ter beschikking gesteld.


Een ‘zorgzaam' huis

Dagelijks werkt de ganse equipe ( 85 medewerkers) aan het creëren van een huis,
dat maximaal thuisbenaderend is.
De toegepaste benadering en omgang met de bewoners worden omschreven als het belevingsgericht werken. In plaats van alles te bekijken vanuit de ogen van de zorgverleners, wordt de belevingswereld van de bewoners vooropgesteld.
Wij houden hierbij rekening met de zorg-, eet-, slaap- en leefgewoonten van de bewoners.

Bij de zorg- en dienstverlening wordt er steeds gestreefd naar maximaal comfort met de nieuwste middelen en technieken.
Hof ten IJzer beschikt over diverse aangepaste baden, waarbij de bejaarde tijdens het baden tevens kan genieten van een relaxatie.
Bijkomend worden andere ontspannende toepassingen gehanteerd als massages, aromatherapie, muziektherapie en het ‘snoezelen'.
Bij het snoezelen wordt de bejaarde in een intieme en gezellige ruimte tot rust gebracht met muziek, aangename geuren én wordt er, indien zij dit op prijs stellen, een ontspannende massage gegeven.

Om de relatie met de bewoner en zijn familie maximaal uit te bouwen, wordt gewerkt met vertrouwenspersonen. Hierbij staat één medewerker in voor de begeleiding van een aantal bewoners. Zij onderhoudt samen met de hoofdverpleegkundige de contacten met de familie en probeert de specifieke wensen en verlangens in te vullen.

Hof ten IJzer schept tevens kansen tot verdere zelfontplooiing van de bewoners.
De animatoren organiseren dagelijks diverse individuele of groepsactiviteiten voor de bewoners.

In Hof ten IJzer is eveneens een palliatieve zorgcultuur aanwezig. Deze visie wordt uitgedragen vanuit het palliatief supportteam. Ook in deze diepmenselijke periode wordt gestreefd naar een optimale relatie met de bewoner en zijn omgeving. Open communicatie, ondersteuning en maximale comfortzorg met pijnbestrijding zijn hier primaire voorwaarden.

Naast de strikte zorg worden ook alle andere levensgebieden volwaardig opgenomen in de werking.
De maaltijden worden volledig intern in de instelling bereid met maximaal verse producten en voldoende variatie.
In Hof ten IJzer wordt tevens heel wat belang gehecht aan de algemene hygiëne, netheid en veiligheid van de instelling. Hier staan een deskundige onderhoudsequipe en de technische dienst garant voor.

Er wordt gestreefd naar overleg en samenwerking met betrokken professionele actoren zoals huisartsen, kinésitherapeuten, ziekenhuizen, OCMW's, apothekers, mutualiteiten en thuiszorgorganisaties.
Het rusthuis werkt op een aangename en constructieve manier samen met vrijwilligers.

In de toekomst willen we inspanningen blijven leveren om zorgverbredend te werken naar de ruimere omgeving toe.
Hof ten IJzer verstrekt permanentie en dienstverlening aan de serviceflats 't Soetschip, die vlak naast de instelling gelegen zijn en uitgebaat worden door het OCMW van de stad Lo-Reninge.

Inlichtingen omtrent de kostprijs

De huidige dagprijs van een verblijf in Hof ten IJzer bedraagt 38,71 EURO.
Bijkomend wordt de was van het persoonlijk linnen apart verrekend. Deze kan ook uitgevoerd worden door de familie. Dit geldt tevens voor het verbruik van drank op de kamer én een bezoek aan het kapsalon. Wanneer men een eigen tv in de woonst heeft, wordt hiervoor
€4.96 per maand gevraagd. Verder heeft men enkel bijkomende kosten voor de dokter, medicatie en eventueel kiné (indien hij/zij geen RVT bewoner is).
Alle andere supplementen zijn inbegrepen in de dagprijs : was van het bedlinnen, incontinentie-materiaal, verpleegkundig materiaal, verbruik persoonlijke ijskast, enz. Ook handdoeken en washandjes worden door de instelling ter beschikking gesteld.
Bij verhuis wordt aan de bewoner geen waarborgsom gevraagd.

Bereikbaarheid

Hof ten IJzer is met de wagen te bereiken via :

Ieper : N 369 Ieper-Diksmuide
Ter hoogte van Zuidschote - linksaf
Op kruispunt : links - richting Reninge (5km)
In Reninge aan de kerk naar rechts
‘Hof ten IJzer' na 200 m op linkerkant

Diksmuide : N 369 Diksmuide-Ieper
Ter hoogte van de ‘Kippe' - rechtsaf richting Merkem
Merkemdorp - rechtsaf richting Driegrachten - Noordschote
Voorbij Noordschotedorp ‘Hof ten IJzer' na 2 km op rechterkant

Veurne :N 8 Veurne - Ieper
Oostvleteren - net voorbij lichten links - richting Reninge (5 km)
Voorbij Reninge kerk
‘Hof ten IJzer' na 200 m op linkerkant

 

 

Hof ten Ijzer

Dorpsplaats 14
8647 Lo-Reninge
Tel.: 057 40 90 90

Contact

Tel. : 057 40 90 90
Fax. : 057 40 12 08
E-mail: info@hoftenijzer.be

www.vzwcod.be