Lo-Reninge > Leven en welzijn > Woonwinkel

Woonwinkel

WOONWINKEL

Openingsuren: elke dinsdagnamiddag tussen 14 en 17 uur. Meer info: 051 51 93 53 | info@woonwinkelwest.be.

Op welke premies heb je recht als je je woning renoveert?

Kom je in aanmerking voor een sociale woning?
Hoe vind je de goedkoopste energieleverancier?
WoonWinkel West
wijst je de weg


WoonWinkel West is een intergemeentelijke samenwerking tussen de gemeenten Diksmuide, Houthulst, Kortemark, Lo-Reninge en Veurne.
In elke gemeente is er een woonloket waar je gratis informatie kan verkrijgen rond wonen en huisvesting.
Huisvestingspremies
Verschillende instanties geven premies voor verbeterings- of aanpassingswerken aan de woning.
Samen met jou bekijkt een medewerker op welke premies je recht hebt, worden de aanvraagformulieren correct ingevuld en worden de nodige attesten verzameld.
Kandidaat-huurder voor een sociale woning
Aan het loket kan je je inschrijven voor een woning van de sociale huisvestingsmaatschappijen en/of het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor.
Kwaliteitsproblemen aan de huurwoning
Laat de kwaliteit van je (huur)woning te wensen over? Je hebt al aangeklopt bij je eigenaar maar je komt tot geen consensus.
Welke wegen kan je dan bewandelen? WoonWinkel West legt je de verschillende mogelijkheden uit, een technisch medewerkster komt indien nodig, een onderzoek ter plaatse uitvoeren om een beeld te krijgen van de situatie. Daarna zoekt de dienst samen met jou naar een mogelijke oplossing.
Ook de eigenaar-verhuurder kan er terecht met vragen over de nodige uit te voeren werken.
Conformiteitsattest
Voldoet de woning die je verhuurt aan de minimale vereisten over woonkwaliteit? Dan kan je een conformiteitsattest verkrijgen. De technische medewerkster komt hiervoor langs om een onderzoek uit te voeren. De aanvraag gebeurt aan het loket.
Energie
Is je energieverbruik een te grote kost binnen je gezinsbudget? Breng dan je laatste jaarafrekening van elektriciteit en/of gas mee. Via de V-test, wordt er samen met jou gezocht naar de beste leverancier of de juiste formule. De V-test is een objectieve test die de verschillende elektriciteits- en aardgasproducten van alle energieleveranciers in Vlaanderen vergelijkt.
Alle info en het afsluiten van een energielening gebeurt ook via Woonwinkel West.

Samenwerking met de Huurdersbond

WoonWinkel West heeft een overeenkomst afgesloten met de Huurdersbond West-Vlaanderen, waardoor alle huurders van de deelnemende gemeenten gratis beroep kunnen doen op de dienstverlening van de Huurdersbond.
Kom naar de zitdag van de Huurdersbond in het Administratief Centrum, Heernisse 6, 8600 Diksmuide op maandag van 10 tot 12 uur.

U kunt het infoloket van WoonWinkel West bezoeken op volgende locaties en spreekuren:

Lo-Reninge
Administratief centrum, Markt 11
Dinsdag: 14:00 - 17:00

Diksmuide
Administratief Centrum, Heernisse 6
Maandag: 9:00 - 12:00
Donderdag: 9:00 - 12:00

Houthulst
Sociaal Huis, Vijverstraat 30
Dinsdag: 8:30 - 12:30

Veurne
Administratief Centrum, Sint-Denisplaats 16
Maandag: 16:00 - 18:00
Woensdag: 8:00 - 12:00

Kortemark
Sociaal huis, Hospitaalstraat 31
Maandag:8:30 - 12:00
Donderdag: 8:30 - 12:00

MEER INFO
WoonWinkel West
051 51 93 53
info@woonwinkelwest.be
Facebookpagina Woonwinkel West

 

 

Links:

  • premiezoeker http://www.premiezoeker.be/
  • bouwen en wonen http://www.bouwenenwonen.be/
  • Vlaams Woningfonds http://www.vlaamswoningfonds.be/  
  • Met ingang van 1 september 2017 is het Vlaams Woningfonds elke maandag- en vrijdagvoormiddag van 9 uur tot 12 uur en elke donderdagavond van 16 uur tot 19.30 uur aanwezig in het NMBS-stationsgebouw (Regus) te Brugge (Stationsplein 4). Alle informatie over de sociale leningen van het Vlaams Woningfonds is terug te vinden op onze website www.vlaamswoningfonds.be. Het Vlaams Woningsfonds houdt ook iedere dinsdag van 9 tot 12 uur ontvangdag in het Adm. Centrum te Diksmuide, Heernisse 6. Dit is geen vrije consultatie. Om langs te komen dient vooraf een afspraak te worden gemaakt via het tel.nr. in Roeselare 051 43 19 45.
  • Sociaal verhuurkantoor www.rsvkveurnediksmuide.be