HuisvandeMens

Het huisvandeMens is er voor iedereen. Verdraagzaamheid, vrijheid, gelijkwaardigheid, verbondenheid en verantwoordelijkheid zijn de kernwaarden. Je kan er terecht voor:
• Informatie: over actuele, ethische of levensbeschouwelijke onderwerpen.
• Vrijzinnig humanistische plechtigheden.
• Vrijzinnig humanistische begeleiding.
• Waardig levenseinde.
• Ondersteuning aan lokale vrijzinnig humanistische organisaties en info over hun activiteiten.
• Vrijwilligerswerking.
• De sokken van de olifant: vrijzinnig humanistisch begeleiding op maat, zowel voor kinderen en jongeren in rouw, als voor volwassenen die hen willen helpen vorm te geven aan hun gemis en verdriet.
 

HuisvandeMens, Esenweg 30, 8600 Diksmuide, tel. 051/55 01 60 (bereikbaar elke werkdag van 9.00-16.30 u.), fax: 051/55 01 69, mail: diksmuide@deMens.nu, website: www.deMens.nu.