Lo-Reninge > Milieu > Afval en recyclagepark > Afvalophalingen

Afvalophalingen

Wat?
Deze soorten afval worden aan huis opgehaald:
• Restafval in een grijze container (ophaling door Sita)
• PMD in de juiste blauwe zakken (ophaling door Ecolys)
• Papier en karton in een kartonnen doos of stevige papieren zak (ophaling Dekeyser)
• GFT in de juiste groene container (ophaling door Sita)
• Grof huisvuil (ophaling door Garwig)
• Snoeihout (ophaling door de Technische dienst)
Via de afvalkalender kun je zien wanneer dit gebeurt voor jouw adres

Wat hoort bij wat?
• De inzamelregels, wat er toegelaten is en wat niet, vind je terug in de afvalkalender.
• Ook via de sorteerwijzer van IVVO (link naar www.ivvo.be/sorteerwijzer) kun je leren hoe je maximaal kan recycleren

Hoe?
• Het buitenzetten gebeurt de avond voorafgaand aan de ophaling. Dit kan vanaf 17u.
• Plaats de container of het afval voor je eigen woning op zo'n wijze dat voetgangers en andere weggebruikers zo weinig mogelijk gehinderd worden en dat het zichtbaar en bereikbaar is voor de ophalers.
• Het handvat van de container zet je richting de straatkant zodoende dat de ophalers vlot de containers kunnen meepakken naar de ophaalcamion.

Niet opgehaald?
• Je neemt best contact op met de klantendienst van de IVVO (057 21 41 60)

Tip: Download de Recycle! App
Recycle! weet alles van afval. Waar blijf ik met mijn oude batterijen? Waar staat de dichtstbijzijnde glasbol? Wanneer zet ik het oud papier buiten? De antwoorden zitten in je broekzak, dankzij Recycle!