Lo-Reninge > Milieu > Natuur en bioversiteit > Onderhoud van knotbomen

Onderhoud van knotbomen

Sinds 1997 heeft Lo-Reninge al een subsidiereglement voor het onderhoud van knotbomen

Wat?
Een subsidie voor het onderhoud van knotbomen

Specifieke voorwaarden?
Knotbomen: minimum 3 knotbomen per aanvraag. De toelage is om de 5 jaar of meer toekenbaar. Het omvormen van hoogstammige bomen tot knotbomen wordt niet betoelaagd. Het knotten wordt enkel uitgevoerd tijdens de winterrust.

Subsidiebedrag?

• Knotboom: 6,25 €/boom
! de toelage per aanvrager per jaar is beperkt tot 248 €.

Hoe aanvragen?
1. De aanvraag dient te gebeuren op het daarvoor voorzien aanvraagformulier. Naast het aanvraagformulier dient u ook nog een bijlage toe te voegen: nl. een plan met duidelijk aanduiding waar de knotbomen staan.
2. De aanvraag dient u in bij de milieudienst vòòr eind mei, dit mag gerust na de werken. Bezorg het aanvraagformulier met de bijlage op één van de volgende manieren aan de milieudienst van Lo-Reninge:
1. Afgeven aan het onthaal van het administratief centrum
2. Per email aan milieu@lo-reninge.be
3. Per post: milieudienst Lo-Reninge, Markt 11 te 8647 Lo-Reninge

Verder afhandeling van het dossier
1. Na het indienen van de aanvraag wordt het dossier gecontroleerd. Veelal zal een controle op het terrein gebeuren
2. Het dossier wordt voorgelegd aan het college. Dit ter goedkeuring of ter afkeuring.