Lo-Reninge > Milieu > Natuur en bioversiteit > Landschapsplannen / Landschapsbedrijfsplannen

Landschapsplannen / Landschapsbedrijfsplannen

Het Regionaal Landschap IJzer en Polder (RLIJP) waar Lo-Reninge deel van uitmaakt helpt jou, als particulier of landbouwer, met gerichte groenaanplantingen. Hagen, heggen, fruitboomgaarden, knotbomen.... Aan jou de keuze. Het team van het RLIJP staat je bij met raad en daad bij de aanleg van streekeigen groen. Bovendien engageert het RLIJP zich eveneens voor de nazorg van de aanplantingen, en dit voor de eerste twee jaar na de aanplantingen. Bovendien kom je vaak in aanmerking voor financiële steun.
Benieuwd of jouw eigendom zich bevindt in een gebied dat in aanmerking komt voor het opmaken van een plan? Heb je eventueel recht op een financiële tussenkomst? Neem vrijblijvend contact op met het Regionaal Landschap.
Ben je particulier? Neem contact op met Valentijn Despeghel (051/54 59 62, 0477/64 06 59, valentijn@rlijp.be )
Ben je landbouwer? Neem contact op met Miguel Depoortere (051/54 59 62, 0497/31 94 32, miguel@rlijp.be )