Lo-Reninge > Openbare werken

Openbare werken

Op onderstaande link vindt u een overzicht van de werken in Lo-Reninge

Werken Lo-Reninge 

 

Update 08/03/2021

Werken kruispunt Burgweg met Vaartstraat zijn klaar 

De wegenwerken in Pollinkhove zijn afgerond. Het kruispunt van de Vaartstraat met de Burgweg is opnieuw open voor het verkeer. Vanaf heden rijdt ook de bus van De Lijn opnieuw door het centrum van Pollinkhove. 

Update 20/01/2020

Werken in Reningesteenweg en Lindesteenweg

 • De aannemer liet weten dat het vernieuwen van de voegvullingen in de Reningesteenweg in Lo en de Lindesteenweg in Pollinkhove, normaal voorzien voor half januari, pas ten vroegste vanaf 22 februari wordt uitgevoerd.
 • De werken in de zijweg van de Reningesteenweg (richting Walleboom) zullen zeker nog tot eind februari duren. 

 

Update 19/01/2020

Werken Burgweg duren langer
Als gevolg van de slechte weersomstandigheden (overvloedige regenval) lopen de werken in de Burgweg in Pollinkhove vertraging op. Het einde was normaal voorzien eind januari, maar de werken zullen waarschijnlijk pas eind februari klaar zijn. Dat heeft tot gevolg dat ook de bus van De Lijn tot eind februari niet door het centrum van Pollinkhove rijdt en de omleiding via de Romanstraat blijft volgen

Update 13/01/2020

Het eenrichtingsverkeer in de Zandfoortstraat-Kiviethoek wordt afgeschaft.  

Update 13/01/2021

In de Hogebrugstraat in Lo worden tot en met vrijdag 15/1 sonderingsputten geboord in de parkeerstroken. Vanaf maandag 18/1 wordt vanaf huisnummer 17 tot aan de Lovaart het voetpad opgebroken voor de aanleg van de nieuwe waterleiding. Parkeren in de Hogebrugstraat is gedurende de werken niet mogelijk.

Update 24/12/2020

Werken aan waterleiding in de Weststraat

In de Weststraat in Lo wordt op 4 januari gestart met de volgende fase in het kader van de werken voor het vernieuwen van de waterlelding.

- Er geldt éénrichtingsverkeer in de Weststraat en Hogebrugstraat en dit voor het verkeer komende vanuit Lo. Auto's die Lo binnenrijden via de Lobrug moeten omrijden via de Wandelaarsdreef, waar ook éénrichtingsverkeer wordt ingevoerd.
- De omleiding langs de Zandfoortstraat en Kiviethoek wordt terug ingevoerd, ook daar geldt éénrichtingsverkeer.
- Zolang er gewerkt wordt in de Weststraat, moeten de fietsers afstappen en op het voetpad gaan.
- Er wordt op een centrale plaats kort parkeren (15 minuten) ingevoerd voor de handelszaken (3 parkeerplaatsen).
- Er zal altijd aan 1 kant kunnen geparkeerd worden in de Weststraat, de kant hangt af van waar de werfzonezicht bevindt.
- In de Hogebrugstraat mag er aan beide kanten geparkeerd worden volgens de rijrichting. De bestaande borden worden afgedekt.
- Het plaatselijk zwaar verkeer en landbouwvoertuigen moeten vanaf de Lobrug via Lolege naar het Slopgat of Fortem rijden.
- Door de werken in Lo zullen vanaf maandag 4 januari enkele haltes niet worden bediend en dit tot het einde van de werken. Voor Lijn 50 (Veurne - Ieper) gaat het in Lo om de haltes Eiermarkt, Monument, Violier en Rabbelare en voor Alveringem de haltes Zevecote, Fortem en Doorneboom. De bus rijdt tot aan de Lobrug en maakt daar rechtsomkeer.

Wegenwerken in Pollinkhove

 

 • Op het kruispunt van de Vaarstraat met de Burgweg worden enkele betonvakken hersteld. De werken starten begin 2021. Op het kruispunt zal geen verkeer mogelijk zijn.
 • In de Burgweg ter hoogte van de Kapitein Fremaultstraat wordt ook een wegversmalling aangelegd om een veiligere oversteek te creëren voor de kinderen.
 • Er is een omleiding voorzien via de Romanestraat, N8, Lindesteenweg, Lindestraat en Pollinkovestraat.  
 • Tussen 11 en 31 januari rijdt Lijn 50 niet door het centrum van Pollinkhove. De halte Kruisstraat (kruispunt Burgweg met Romanestraat) wordt wel bediend.

 

Werken in Reningesteenweg en Lindesteenweg
Vanaf half januari worden straatvoegen gevuld, eerst in de Reningesteenweg en daarna in de Lindesteenweg. Die werken zullen telkens enkele dagen in beslag nemen. Alleen plaatselijk verkeer is dan mogelijk.

 

Update 04/12/2020 

In de Breydelstraat in Lo is vanaf zaterdag 5 december opnieuw verkeer mogelijk in beide richtingen. Bijgevolg worden ook de omleidingen via de Rabbelaresteenweg en de Ashoop en via de Zandfoortstraat / Kiviethoek opgeheven. Op 5 januari start de volgende fase van de werken aan de waterleiding in de Weststraat en de Hogebrugstraat. Meer info hierover volgt nog.

Update 03/12/2020

In de Burgweg in Pollinkhove is door wegenwerken geen doorgaand verkeer mogelijk in het stuk tussen het kruispunt van de Burgweg met de Tommestraat en de Kasteelstraat. De werken zullen ongeveer twee weken duren.

 

Update 26/11/2020

In de Oostvleterenstraat in Reninge is de aannemer begonnen met de herstellingswerken aan bepaalde betonvakken. Dat kan plaatselijk voor verkeershinder zorgen.  

Update 24/11/2020

 

 • Langs de omleiding naar aanleiding van de werken in de Breydelstraat geldt vanaf 24/11/2020 tussen de Ashoop en de Kruisstraat een snelheidsbeperking tot 30 km/u. In dat stuk mogen fietsers voortaan in beide richtingen fietsen.
 • Op woensdag 25 november starten in de Breydelstraat in Lo de werken aan de waterleiding aan de kant van de onpare huisnummers (kant 't Breydelke). 

 

Update 20/11/2020 

Het eenrichtingsverkeer in de Breydelstraat in Lo naar aanleiding van de werken aan de waterleiding, wordt tijdens het weekend opgeheven. Alle andere genomen verkeermaatregelen in het kader van de werken blijven gelden! 

Update 12/11/2020

In de Breydelstraat in Lo start op maandag 16 november de volgende fase in het kader van de aanleg van de nieuwe waterleiding. Eerst wordt de kant met de pare nummers onder handen genomen (kant optiek Maeyaert), daarna de andere kant. De werken zullen normaal duren tot het einde van het jaar. In een volgende fase komen de Weststraat en de Hogebrugstraat aan de beurt. Meer info hierover volgt later.

 

 • In de Breydelstraat zal een versmalde doorgang voorzien zijn met permanent éénrichtingsverkeer voor het verkeer dat vanuit Nieuwkapelle komt en Lo verlaat via de Weststraat.
 • Het verkeer dat Lo via de Lobrug wil binnenrijden, moet een omleiding volgen via de Rabbelaresteenweg, Ashoop en Blauwvoet. De omleiding is eenrichtingsverkeer, ook voor fietsers (zie bovenste kaartje ommezijde).
 • Voetgangers en fietsers kunnen wel via de achterkant van de Breydelstraat passeren.
 • Er wordt éénrichtingsverkeer voorzien in de Zandfoortstraat en Kiviethoek voor wie van Pollinkhove naar Lo rijdt. Fietsers kunnen beide richtingen volgen, bijgevolg geldt in deze straten een snelheidsbeperking van 30 km/u (zie onderste kaartje ommezijde).
 • Het kruispunt van de Oude Eiermarkt met de Weststraat blijft open.
 • Er wordt een plaatselijk verkeer ingelast tussen Lovaart en Willem van Loolaan.
 • Er geldt een verbod op niet-plaatselijk zwaar verkeer (+ 3,5 ton), dat zal ter hoogte van o.a. Luzerne (Zuidschote) en Oudekapelle met werfborden aangemaand worden om te rijden via alternatieve wegen.

 

 

Update 22/10/2020

In de Sperlakenstraat in Reninge starten op maandag 26 oktober wegenwerken. Die zullen twee weken duren. Er is een omleiding voorzien.  

Update 21/10/2020

In de Rabbelaresteenweg in Lo starten op maandag 9 november voegwerken. Die zullen vijf dagen duren. Doorgaand verkeer is niet mogelijk. Er is een omleiding voorzien via de N8.

Update 12/10/2020

Ter hoogte van het kruispunt van de Romanestraat met de Burgweg in Pollinkhove zijn op maandag 12 oktober werken gestart aan het verkeerseiland. Het verkeer wordt geregeld met verkeerslichten. De werken zullen ongeveer duren tot eind oktober. 

 

Update 22/09/2020

In de Reningesteenweg, meer bepaald in de zijstraat van de Reningesteenweg richtiing Hazewind, starten op 24 september wegenwerken en dit tot en met eind november. Alleen plaatselijk verkeer is toegelaten. 

 

Update 16/09/2020

In de Reningesteenweg en op de Markt in Lo starten op maandag 21 september wegenwerken en dit voor een periode van 3 weken.

- Op de Markt betreft het werken voor de aanleg van de waterleiding. Er zullen op drie plaatsen verkeerslichten staan, namelijk in de Ooststraat, de Breydelstraat en op de Markt.

- In de Reningesteenweg worden betonvakken vernieuwd. De Zuidstraat zal afgesloten zijn net voorbij de Albert Dondeynestraat voor wie vanuit centrum Lo komt. Er is een omleiding met éénrichtingsverkeer voorzien via de Kruisstraat en Turkeyen.

In de Gravestraat, Zuidstraat, Gasthuisstraat, Albert Dondeynestraat en Markt is plaatselijk verkeer toegelaten. Parkeren op de Markt blijft ook mogelijk.

Na deze fase starten de werken aan de waterleiding in de Breydelstraat. Meer info hierover volgt.  

Zwaar verkeer (+3.5 ton): alleen plaatselijk zwaar vervoer is toegelaten in Ooststraat en Breydelstraat. Niet-plaatselijk zwaar verkeer zal ter hoogte van o.a. Luzerne (Zuidschote) en Oudekapelle aangemaand worden alternatieve wegen zoals de N8 te gebruiken. 

 

Update 18/04/2020

Werken aan nutsleidingen in de Ooststraat in Lo
Vanaf maandag 20 april worden de definitieve straatherstellingswerken opnieuw opgestart. Er kunnen geen verdere overkoppelingen uitgevoerd worden op de nieuwe distributieleiding watervoorziening. Strikte maatregelen betreffende de coronabestrijding zijn hierbij van toepassing. Gelieve deze tijdens de werkzaamheden ook naar de aannemer toe te respecteren. Er is een voorlopig uitstel wat betreft de verdere uitvoering van het project.

 

Update 12/04/2020

Rioleringwerken in Ooststraat in Lo 

Momenteel wordt de nieuwe waterleiding gespoeld. Vanaf maandag 17 februari worden de huisaansluitingen uitgevoerd, beginnend aan restaurant 't Stadhuis tot aan het einde van de straat. Kort daarna wordt het voetpad definitief hersteld.  

Update 17/12/2018

 

 • Aan het Schaerdeke in Lo worden lindenbomen aangeplant, dit in het kader van de groenaanleg.
 • In de Hullebrugweg in Pollinkhove is men momenteel bezig met het plaatsen van nieuwe riolering en rioolputjes. Tegen de kerstvakantie zal de weg voorlopig in steenslag worden aangelegd om zo de toegankelijkheid te vergemakkelijken.  

 

 

Update 05/12/2018

 

Rioleringswerken in de Hullebrugweg 

In de Hullebrugweg in Pollinhove worden momenteel rioleringswerken uitgevoerd om het aanslepende probleem van wateroverlast op te lossen. De werken zullen enkele weken duren. Doorgaand verkeer is niet mogelijk. 

 

 

Update 21/11/2018

In de Reningesteenweg zal er op donderdag 22 november lichte verkeershinder zijn. Op de nieuw aangelegde betonvakken wordt een beschermlaag aangebracht. Het verkeer wordt geregeld met lichten. 

 

 

Update 22/10/2018

 

 • In de loop van de week starten de voorbereidende werken voor de asfaltering van de Noordooststraat in Noordschote. De nieuwe asfaltlaat wordt, onder voorbehoud van de weersomstandigheden, vrijdag aangelegd.
 • Deze week start fase 3 van de herstelling van de betonvakken in de Reningesteenweg in Lo. Het verkeer wordt ook nu met verkeerslichten geregeld.

 

 

 

Update 28/09/2018

 

 • Het voetpad aan het Schaederke werd opnieuw aangelegd. Volgende week wordt het gras opnieuw ingezaaid. Er wordt ook nog een zitbank geplaatst.
 • In de Reningesteenweg in Lo is de eerste fase van de vernieuwing van de betonvakken afgewerkt. Er moet wel nog een droogtijd van 1 week in acht worden genomen. In een tweede fase worden enkele betonvakken tussen de elektriciteitscabine aan de Groene Dijk en de bocht aan kruispunt tussen de Kruisstraat en de Reningesteenweg vernieuwd. In een derde fase zullen tot slot slechte betonvakken tussen bovenvermelde bocht en de Kiviethoek worden aangepakt.
 • Gelijklopend met de 2de fase van de betonwerken in de Reningesteenweg wordt in de Noordooststraat in Noordschote een nieuwe laag asfalt aangelegd.
 

 

 

Update 06/09/2018: wegenwerken Lo en Noordschote

Wegenwerken in Lo

Vanaf maandag 17 september starten herstellingswerken aan verschillende wegen in Lo.

 • In de Reningesteenweg (tussen huisnummer 13 en huisnummer 14) worden verschillende betonvakken hersteld. Er zal met driekleurige lichten worden gewerkt om het verkeer te regelen. De duurtijd van de werken is 1 maand.
 • Ter hoogte van het Schaerdeke en de Wandelaersdreef worden de parkeerplaatsen hersteld. De weg zal afgesloten zijn in beide richtingen tussen het kruispunt Lovaart/Wandelaersdreef en het kruispunt Wandelaersdreef/Alfons Van Heelaan. De duurtijd van de werken is 1 week.
 • Ter hoogte van het Schaerdeke en de Wandelaersdreef worden de voetpaden hersteld en het groen heraangelegd. Tussen het kruispunt Wandelaersdreef/Alfons Van Heelaan en de Willem van Loolaan zal alleen plaatselijk verkeer mogelijk zijn, wat lichte verkeershinder zal veroorzaken. De duurtijd van de werken is 1 week.

 

Wegenwerken in Noordschote

 • De Noordooststraat in Noordschote krijgt een nieuwe laag asfalt. De bewoners zullen worden verwittigd wanneer er geen doorgang mogelijk is.

 

 

 

Update 07/08/2018: rioleringswerken Kruisstraat Lo

In de Kruisstraat in Lo wordt op donderdag 9 augustus het stuk weg geasfalteerd dat werd opgebroken voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel.  

 

Update 02/07/2018: rioleringswerken Turkeyen Lo

In Turkeyen in Lo werd op vrijdag 29 juni de persleiding getest. Op woensdag 4 juli worden de pompjes opgestart. 

 

Update 27/06/2018: Opnieuw verkeer mogelijk in het centrum van Lo

Het verkeer kan sinds dinsdagnamiddag opnieuw door Lo rijden. De centrumstraten waren ruim twee weken afgesloten door werken. De kasseien in de West- en Breydelstraat werden verwijderd en vervangen door een laag asfalt. De werken zouden normaal duren tot vrijdag 29 juni, maar zijn dus drie dagen vroeger klaar dan voorzien.

Update 18/06/2018: asfalteringwerken centrumstraten Lo gestart

De heraanleg van de centrumstraten in Lo verloopt heel vlot. Maandag 18 juni gingen de asfalteringswerken van start. De werken zitten voor op het schema. Wanneer de Weststraat en Breydelstraat terug open gaan voor het verkeer, is nog niet bekend.  

 

Update 18/06/2018: pompunits Turkeyen in Lo worden aangesloten

Eandis is momenteel bezig met het aansluiten van de pompunits waardoor het afvalwater in Turkeyen zal kunnen weggepompt worden.  

 

Update 06/06/2018 - rioleringswerken Kruisstraat Lo

In het stuk Kruisstraat tussen de Ooststraat en de Kloefhoek in Lo worden werken uitgevoerd in het kader van de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. Het verkeer moet ter hoogte van de werken over één rijstrook.  

 

Update 04/06/2018: Omleiding tijdens werken centrum Lo vanaf 11 juni

Als gevolg van wegenwerken in het centrum van Lo, zal vanaf maandag 11 uni doorgaand verkeer onmogelijk zijn. Op de link omleidingen ziet u welke omleiding u dient te volgen.

Als gevolg van werken is er vanaf maandag 11 juni ook geen doorgang mogelijk voor de bussen van De Lijn. De bus 50 (Ieper-Veurne) rijdt tot aan de Lobrug en maakt dan rechtsomkeer terug naar de N8. De haltes vanaf de Oude Eiermarkt tot aan de Rabbelare worden gedurende de werken niet bediend.
De bus 24 vanuit Diksmuide rijdt tot aan het kruispunt van de Ooststraat met Turkeyen.
Voor meer info, kan u contact opnemen met Catry Stefaan, medewerker omleggingen De Lijn, op het nummer 059 56 54 16.  

In de Hogebrugstraat en aan de Oude Eiermarkt worden gedurende de werken in Lo telkens twee parkeerplaatsen voorzien voor kort parkeren om mensen die boodschappen willen doen bij de plaatselijke handelaars in de werfzone de kans te bieden om hun wagen dicht bij de werken te parkeren. Het stadsbestuur rekent er op dat de gebruikers van die parkeerplaatsen het nodige respect betonen en die niet langer gebruiken dan nodig. 

Update 01/06/2018

Het gras van de vernieuwde parkeerstrook in de Lostraat is ingezaaid. De parkeerstroken zijn afgeschermd en dat blijft zo tot aan het bouwverlof zodat de stroken de nodige tijd krijgen om te verharden en het gras goed kan groeien.

 

Update 31/05/2018

De slijtlaag op de Kellenaarsbrug in Pollinkhove wordt op vrijdag 1 juni vervangen. Daardoor zal geen doorgang mogelijk zijn voor het verkeer. 

 

Update 19/05/2018

De werken aan de parkeerstrook in de Lostraat in Reninge vorderen heel goed, ondanks een latere start dan voorzien. De voorbereidende werken zijn klaar en vanaf vrijdag 19 mei wordt gestart met het leggen van de betondalen. 

 

Update 9/05/2018 

De werken aan de parkeerstrook in de Lostraat in Reninge starten op maandag 14 mei. De aannemer heeft uitdrukkelijk beloofd de vooropgestelde planning te volgen. Er is een uitvoeringstermijn van maximum 3 weken voorzien. Het verkeer zal plaatselijk moeten omrijden.

 

Update 08/05/2018

Op maandag 11 juni start de heraanleg van het wegdek ter hoogte van de Hogebrugstraat, Weststraat, Breydelstraat en Ooststraat in Lo. De kleine kasseien zullen volledig uitgebroken worden, weggezakte boordstenen worden herplaatst, funderingen worden waar nodig hersteld, de goot wordt uitgevoerd in 3 rijen betonklinkers en het geheel wordt afgewerkt met asfalt.
Om deze werken zo vlot mogelijk te laten verlopen, zal de rijweg ter hoogte van de werken volledig afgesloten worden voor alle verkeer (uitgezonderd voetgangers, fietsers en hulpdiensten). Er zal dan ook een parkeerverbod komen langs het traject. Het plaatselijke verkeer zal de lokale omleiding dienen te volgen. Het zware doorgaande verkeer zal ter hoogte van alle invalswegen worden omgeleid.
Reeds geruime tijd ijvert het stadsbestuur bij AWV (de beheerder van deze gewestweg) om de slechte staat van de kasseien aan te pakken. Omwille van het beschermd stadsgezicht dient er ook steeds met Onroerend Erfgoed overlegd te worden. Dit alles maakt dat de uitvoering wat op zich heeft laten wachten.
Als het weer ons gunstig gezind is, mogen we aannemen dat de werken tegen eind juni afgerond zullen zijn.
 

 

Update 24/04/2018

Tegen eind volgende week (4 mei) wordt in Turkeyen de persleiding en onderfundering aangelegd. De week daarna wordt de fundering van de straat aangelegd en in de week van 14 mei wordt de straat geasfalteerd. Gelijktijdig starten dan ook de rioleringswerken in de Kruisstraat. 

 

Update 23/04/2018

Heraanleg parkeerstrook Lostraat in Reninge vanaf 7 mei

De aanleg van de parkeerstrook in een deel van de Lostraat is niet netjes en degelijk uitgevoerd. Het stadsbestuur gaf daarom aan de bevoegde instantie de opdracht om die op een degelijke en duurzame manier aan te pakken en opnieuw aan te leggen. Op advies van de VLM en de aannemer zal de parkeerstrook volledig worden opgebroken en heraangelegd in betonnen doorgroeidalen met kleine openingen, wat de stevigheid moet bevorderen.
Indien de planning wordt gerespecteerd en iedereen zich aan de afspraken houdt, zouden de werken starten op 7 mei en wordt er geopteerd om de weg volledig af te sluiten tussen huisnummer 19 en de Broekstraat. De aannemer voorziet een uitvoeringstermijn van maximum 3 weken.
Als stadsbestuur zijn we ons ervan bewust dat de werken enige hinder met zich zullen meebrengen, vandaar dat we er met heel veel aandacht zullen op toezien dat alle betrokkenen de vooropgestelde timing en correcte uitvoering respecteren. 

 

Update 30/03/2018

In de week van 2 tot 6 april wordt er niet gewerkt wegens bouwverlof. De toplaag asfalt in Turkeyen wordt gegoten de laatste week van april. 

 

Update 14/03/2018 

Rioleringswerken in Turkeyen 

Aan de inwoners van Turkeyen wordt gevraagd om hun afkoppelingsplan na te zien en de nodige afkoppelingswerken uit te voeren. Binnen een drietal weken worden alle huizen namelijk aangesloten op het gescheiden rioleringsstelsel.

 

Update 02/03/2018

Rioleringswerken in Turkeyen

De werken voor de aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel in Turkeyen verlopen vlot. Momenteel wordt het laatste stukje riolering aangelegd. Tegen de paasvakantie zullen de werken in Turkeyen normaal afgerond zijn. Daarna wordt gestart met de aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel in de Kruisstraat.  

 

Update 02/02/2018

Rioleringswerken in Turkeyen

Begin volgende week worden werken uitgevoerd aan de bestaande waterleiding in Turkeyen. Die wordt op verschillende plaatsen met 15 centimeter gezakt. Hierdoor zal op bepaalde momenten de watertoevoer worden afgesloten en zal er dus geen leidingwater zijn. De Watergroep zal de bewoners op de hoogte brengen wanneer de onderbrekingen zullen plaatsvinden.

 

Update 25/01/2018

Rioleringswerken in Turkeyen

Op vrijdag 26 januari wordt een inspectieput geplaatst in het midden van de weg ter hoogte van de terreinen van Aquafin nabij de firma Matthys. Er is dan geen doorgang mogelijk. Daarna worden de rioleringen aangelegd en vervolgens wordt gestart met de aansluitingen van de eerste drie woningen komende van de Reningesteenweg.
Aan de inwoners van Turkeyen wordt gevraagd om hun restafvalcontainer, GFT-container, PMD-zak, papier en karton te plaatsen aan het kruispunt van de Reningesteenweg met Turkeyen of het kruispunt van de Ooststraat met Turkeyen. 

 

Update 11/01/2018

 

Rioleringswerken starten in Turkeyen 

Op maandag 15 januari starten de kraanwerken in Turkeyen ter hoogte van de eerste loods van de firma Matthys in het kader van de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. Die werken zullen zeker duren tot aan de paasvakantie. De bewoners wordt gevraagd om hun GFT-container, restafvalcontainer, PMD-zakken en papier vanaf maandag en dat tijdens de duur van de werken te plaatsen aan ofwel de hoek met de Ooststraat ofwel de hoek met de Reningesteenweg. Uitsluitend lokaal verkeer is beperkt mogelijk. De werken in de Kruisstraat starten pas in april. Elke donderdag na de werfvergadering volgt, indien nodig, een update met de stand van zaken en een verdere planning van de werken. 

 

 

Update 05/01/2018

 

Turkeyen en Kruisstraat in Lo 

Aannemer Degro start op maandag 8 januari 2018 met de werken voor de aanleg van het gescheiden rioleringsstelstel in Turkeyen en een deel van de Kruisstraat. In dit stuk worden de rioleringen aangelegd en zal nadien gestart worden met de huisaansluitingen. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk. Voor het overige verkeer wordt een omleiding voorzien. 

  

Update 08/12/2017

Zuidstraat in Lo

In de Zuidstraat in Lo starten op maandag 11 december, als het weer het toelaat, de herstellingswerken aan de riooldeksels. De betonplaat met de ingewerkte deksels wordt aangepakt en vernieuwd met een laag asfalt. Tijdens de werken wordt er een omleiding met éénrichtingsverkeer voorzien via Turkeyen (in) en de Kruisstraat (uit) zodat de aannemer vlot kan werken. Op de website www.lo-reninge.be zal telkens het laatste nieuws over de werken terug te vinden zijn. 

Doelweg in Pollinkhove

In de Doelweg in Pollinkhove zijn de rioleringswerken zo goed als afgerond. Momenteel worden de goten aangelegd. Daarna volgen nog de boordstenen en de onderfundering.  

Signalisatie betonvakken

De signalisatie aan de vernieuwde betonvakken in de Reningesteenweg in Lo en aan de Pypegale wordt tegen vrijdag 15 december verwijderd.

 

 

 

Update 24/10/2017


Zuidschotestraat / Reningesteenweg

De nieuwe betonvakken in de Zuidschotestraat in Reninge en de Reningesteenweg in Lo worden gegoten op woensdag 25 oktober of donderdag 26 oktober. Daarna moet de beton nog een tijdje drogen vooraleer het verkeer er opnieuw over kan.

Riooldeksels Zuidstraat
De herstelling van de riooldeksels in de Zuidstraat in Lo zal pas gebeuren na het bouwverlof van 1 november. Rondom de nieuwe deksels komt geen beton, maar asfalt. Daardoor zal de hinder beperkt blijven tot een vijftal dagen.

Werken Doelweg Pollinkhove
In de Doelweg in Pollinkhove worden deze week boringen uitgevoerd. De eigenlijke werken voor de aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel starten pas na het bouwverlof van 1 november.

 

 

 

Update 12/10/2017

Werken in Lo-Reninge 

 

 • Volgende week (week 16 oktober) wordt in de Zuidschotestraat in Reninge verder gewerkt aan de opbraak en onderfundering voor de betonvakken. In de Reningesteenweg in Lo worden terzelfdertijd ook enkele betonvakken vernieuwd, maar die werken zullen enkel plaatselijk hinder met zich meebrengen.
 • Vermoedelijk wordt in de tweede helft van volgende week gestart met de opbraak van 2 vakken in de Zuidstraat in Lo. Doorgaand verkeer is dan niet mogelijk. Er wordt een omleiding met eenrichting voorzien via Turkeyen en de Kruisstraat.
 • De Doelweg in Pollinkhove zal pas worden aangepakt na het bouwverlof van november (30 oktober tot 6 november). 
  

 

Update 10/10/2017

Herstelling verzakte riooldeksels

In de Zuidstraat in Lo worden tussen de Markt en de bocht verzakte riooldeksels, die lawaaihinder veroorzaken, hersteld. De weg zal tijdens de duur van de werken, die vermoedelijk starten in de week van 16 oktober, volledig zijn afgesloten. Er is een omleiding voorzien via de Kruisstraat en Turkeyen. Het ophogen gebeurt in beton, waardoor de nodige droogtijd in acht moet worden genomen.


Hestelling betonvakken tussen Lo en Reningebrug

Tussen Reningebrug en Lo worden in de loop van volgende week enkele betonvakken vernieuwd. Vermoedelijk als gevolg van de droogte waren grote barsten ontstaan.

 

 

Update 06/10/2017

Werken Zuidschotestraat, Kiviethoek en Molenhoek

Volgende week vanaf maandag 9 oktober wordt verder gewerkt aan de opbraak en het plaatsen van de onderfundering in de Zuidschotestraat in Reninge. In de Kiviethoek en Molenhoek zullen de zijkanten worden afgewerkt en waar nodig nog aanpassingen uitgevoerd.

 

update 28/09/2017

Zuidschotestraat afgesloten door wegenwerken

De Zuidschotestraat in Reninge is afgesloten als gevolg van wegenwerken. Er is plaatselijk een omleiding voorzien. De duur van de werken is afhankelijk van de weersomstandigheden.  

 

update 21/09/2017

Asfaltering Kiviethoek en Molenhoek

Als het weer het toelaat, wordt maandag 25 september het wegdek geasfalteerd in de Kiviethoek in Lo en dinsdag in de Molenhoek in Reninge. De bewoners worden door de aannemer nog op de hoogte gebracht. Aansluitend zal gestart worden in de Zuidschotestraat in Reninge met het plaatsen van de signalisatie en de opbraak.