Lo-Reninge > Nieuws

Nieuws

 

 

10-09-2019
Zonder schoolboeken in de klas - doe de boekencheck op 16 september
Steeds meer jongeren moeten het stellen zonder schoolboeken. Op 16 september organiseren verschillende armoedeorganisaties en de onderwijskoepels daarom voor het eerst een Boekencheckdag. Ze roepen leerkrachten op om in de Vlaamse en Brusselse secundaire scholen te tellen hoeveel leerlingen het zonder boeken moeten stellen. De gegevens worden verzameld en hopelijk krijgen we zo een beter beeld over het probleem.

"Al twee jaar begeleiden we secundaire scholen bij het omgaan met armoede en kostenbeheersing. We kregen signalen van leerkrachten dat er leerlingen zijn zonder schoolboeken, soms zelfs het hele jaar lang. Als ze nagaan waarom dat zo is, dan is dat meestal omdat de ouders de boeken niet kunnen betalen," vertelt Colette Victor, coördinator van Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen.

"Het was al eind september toen mijn jongste dochter haar boekenpakket kreeg, omdat ik geld heb moeten lenen om het openstaand bedrag te kunnen betalen,' zegt Anja. ‘Maar dat is niks vergeleken met vorig jaar. Toen hadden allebei mijn dochters tot aan de herfstvakantie geen boeken." - getuigenis Vierde Wereldgroep Mensen voor Mensen.

Externe boekenleverancier
"Uit onderzoek van partnerorganisatie SOS Schulden op School vzw weten we dat de schoolfactuur de hoogste prioriteit heeft bij ouders. Toch blijven de stijgende kosten op school een grote drempel voor ouders met een klein budget. Met als gevolg dat duur schoolmateriaal soms gewoon niet aangekocht kan worden."
"Het gaat vaak niet om onwil van de leerkrachten, maar om een gebrekkig schoolbeleid rond schoolboeken en armoede. We hopen dat Boekencheckdag op 16 september de scholen en leerkrachten alert maakt voor het probleem en ze doet nadenken over een aangepast scholenbeleid. Want goed en betaalbaar onderwijs is een recht voor alle leerlingen in onze scholen."
"De scholen moeten terug de regierol in handen durven te nemen. Scholen onderschatten heel vaak hun eigen onderhandelingspositie met externe boekenleveranciers. Ze onderhandelen vaak over de prijs maar niet over de sociale criteria. Bijvoorbeeld het voorzien van een haalbaar afbetalingsplan voor ouders en het niet inzetten van een agressief incassobureau,' zegt Victor.
Het streefdoel voor elke school moet zijn dat er nul leerlingen zonder schoolboeken in de klas zitten. Daarom roepen de armoedeorganisaties en onderwijskoepels leerkrachten en schoolbesturen op om massaal deel te nemen aan deze actie.

www.boekencheck.be

https://www.facebook.com/boekencheck

Zonder schoolboeken in de klas  - doe de boekencheck op 16 september