Lo-Reninge > Nieuws

Nieuws

 

 

24-09-2020
Blijf de gouden coronaregels volgen!
De Nationale Veiligheidsraad kwam op 23 september samen om de nieuwe coronamaatregelen toe te lichten

In deze langetermijnvisie staan de zes gouden regels centraal.

Ter herinnering, het gaat om de volgende regels: 

• Het respecteren van de hygiëneregels;
• Activiteiten bij voorkeur in de buitenlucht uitoefenen;
• Aandacht hebben voor kwetsbare personen;
• Afstand houden (1,5m);
• Nauwe contacten beperken;
• De regels inzake bijeenkomsten respecteren.

Meer informatie over de aanpassingen van de maatregelen:

https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/lancering-van-de-strategie-voor-risicobeheer-responsabilisering

Blijf de gouden coronaregels volgen!