Lo-Reninge > Nieuws

Nieuws

 

 

22-10-2020
Politiebesluit gouverneur dd. 22/10/2020 'verplichting sluitingsuur uitbatingen alcoholische dranken in aanbod'

Besluit van de Gouverneur van West-Vlaanderen houdende de oplegging van een uniform en verplicht sluitingsuur vanaf 20.00 uur tot 05.00 uur ‘s morgens vooralle inrichtingen met alcoholische dranken in het aanbod, met inbegrip door middel van automaten.

Besluit dd. 22 oktober 2020