Lo-Reninge > Nieuws

Nieuws

 

 

28-10-2020
De brexit staat voor de deurů bereid u voor!

Al enkele maanden onderhandelen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie over de voorwaarden van hun toekomstige relatie. Die overgangsperiode loopt eind 2020 af. Vanaf 1 januari 2021 wordt de brexit een realiteit die voor bedrijven heel wat gevolgen heeft. Daarom is het uiterst belangrijk uw onderneming zo goed mogelijk voor te bereiden. De website brexit.belgium.be en de Brexit Impact Scan van de FOD Economie helpen u om dat allemaal in kaart te brengen.

Meer info: https://news.economie.fgov.be/192678-de-brexit-staat-voor-de-deur-bereid-u-voor 

De brexit staat voor de deurů bereid u voor!