Lo-Reninge > Nieuws

Nieuws

 

 

21-12-2020
Gemeentelijke premie voor incontinentie-, stoma- en nierdialysepatiŽnten
Het gemeentebestuur verleent vanaf 1 januari 2021 jaarlijks een financiële tussenkomst van 100 euro aan personen met chronische incontinentie, stomazorg of nood aan peritoneale dialyse. De subsidie is bedoeld om de afvalkosten ingevolge deze aandoeningen te drukken en de zelfredzaamheid te verhogen. De aanvrager moet in Lo-Reninge gedomicilieerd zijn en mag niet in een rust- of verzorgingstehuis zijn opgenomen. De aanvrager dient jaarlijks ook een doktersattest voor te leggen waaruit blijkt dat de betrokkene lijdt aan chronische incontinentie, dialysepatiënt die thuis behandeld wordt of stomapatiënt is.
De aanvraag moet jaarlijks ingediend worden bij het gemeentebestuur aan de hand van het daarvoor voorziene aanvraagformulier en het vereiste medisch attest. Het formulier is te verkrijgen bij het gemeentebestuur en terug te vinden op www.lo-reninge.be. Dit vernieuwde subsidiereglement werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 15 oktober 2020 en gaat in op 1 januari 2021.