Lo-Reninge > Nieuws

Nieuws

 

 

29-12-2020
Samen werken aan het Vlaams woonbeleid!
Op 1 januari start de samenwerking van het Vlaams Woningfonds met de 24 kredietverlenende huisvestingsmaatschappijen (SHM's). Hiermee wordt in belangrijke mate uitvoering gegeven aan de bepalingen in het Vlaams Regeerakkoord die een nog efficiëntere verstrekking van de Vlaamse woonlening beogen.

Voor het aanvragen van de Vlaamse woonlening heeft dit geen gevolgen: de personeelsleden van het Vlaams Woningfonds én de SHM's blijven op hun respectievelijke kantoren en ontvangdagen klaarstaan om iedereen hierbij te helpen.
De beslissing tot het toekennen alsook het beheer van de nieuwe leningen zal voortaan echter enkel en alleen nog door het Vlaams Woningfonds gebeuren.

Alle info over de Vlaamse woonlening en de kantoren/ontvangdagen vind je op www.vlaamswoningfonds.be.

Samen werken aan het Vlaams woonbeleid!