Lo-Reninge > Nieuws

Nieuws

 

 

07-01-2021
Stand van zaken vogelgriep in BelgiŽ

 

Uitbraken in pluimveebedrijven in België  

Sinds 26 november 2020 is de aanwezigheid van het hoog pathogene vogelgriepvirus H5 vastgesteld bij twee pluimveehouders in België: bij een professioneel pluimveebedrijf in de gemeente Menen (West-Vlaanderen) en bij een particuliere houder in de gemeente Dinant (Namen). Daarnaast werd ook een besmetting met een ander, laagpathogeen vogelgriepvirus H5 vastgesteld op een professioneel pluimveebedrijf in Diksmuide (West-Vlaanderen). Alle besmettingen zijn ondertussen onder controle gebracht en het FAVV heeft de verschillende beperkingsgebieden die werden afgebakend rond de houderijen opgeheven.

 

Situatie bij wilde vogels

Ondanks de positieve evolutie bij deze besmette houderijen en de opheffing van de beperkingsgebieden, blijft het vogelgriepvirus nog steeds circuleren op ons grondgebied. Vandaag telt ons land 20 gevallen van het hoog pathogene vogelgriepvirus H5 bij wilde vogels.
Om op de hoogte te blijven van de situatie bij wilde vogels: http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/gevallenbijwildevogels.asp
Bovendien zijn er bij de buurlanden ook geen indicaties dat de situatie verbetert.
De verplichte ophokplicht van pluimvee en gehouden vogels blijft dus nog steeds van kracht
Dit geldt ook voor particuliere houders die slechts enkele kippen houden.

Geen enkele opgelegde maatregel zal kunnen worden versoepeld zolang de dreiging van besmetting via wilde vogels hoog blijft. Deze situatie kan mogelijk zelfs tot aan het voorjaar van 2021 blijven duren.
Ter herinnering, volgende maatregelen zijn momenteel in België van kracht:
• Alle pluimvee en vogels, ook duiven, van professionele pluimveebedrijven en particuliere houders moeten worden opgehokt of afgeschermd zijn om contact met wilde vogels te vermijden. Deze maatregel geldt niet voor struisvogels.
• Het geven van eten en drinken aan pluimvee en gehouden vogels moet binnen gebeuren of op een manier zodat wilde vogels er geen toegang toe hebben.
• Het is verboden om pluimvee en gehouden vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water wordt behandeld om eventuele virussen te inactiveren.
• Alle verzamelingen van pluimvee en vogels (tentoonstellingen, wedstrijden, markten) zijn verboden, zowel voor professionele houders als voor particuliere houders.
Enkel door deze maatregelen strikt op te volgen kunnen we ons pluimvee beschermen.
Het FAVV volgt de situatie in België op de voet en heeft op regelmatige basis overleg met de pluimveesector, andere lidstaten en de Europese overheden.