Lo-Reninge > Nieuws

Nieuws

 

 

27-01-2021
Verklaring op eer voor wie naar het buitenland wil reizen

Het verbod op niet-essentiële reizen naar het buitenland gaat in op woensdag 27 januari en loopt tot maandag 1 maart. Er zijn uitzonderingen toegelaten.

Welke reizen zijn nog toegelaten?

  • Reizen om professionele doeleinden zijn nog toegelaten. Daarbij horen ook beroepsporters met een topsportstatuut.
  • Diplomaten en regeringsleiders mogen ook nog reizen.
  • Reizen omwille van dwingende gezinsredenen: o.a. gezinshereniging, huwelijken en begrafenissen
  • Reizen omwille van humanitaire redenen: o.a. voor medische behandeling of bezoeken in het kader van palliatieve zorgen.
  • Studiegerelateerde reizen.
  • Reizen van mensen die in grensgemeenten wonen.
  • Reizen om zorg te dragen voor dieren.
  • Een juridische verplichting is ook een geldige reden.
  • Wie een dringende herstelling moet uitvoeren of omwille van een verhuizing mag de landsgrenzen over.
  • Ook voor doorreizen (in transit dus) wordt ook een uitzondering gemaakt.

 

Wat heb je nodig?

Iedereen die een buitenlandse reis maakt, moet in het bezit zijn van een Verklaring Op Eer. Je kan deze verklaring hieronder downloaden:

Verklaring op eer.  

Verklaring op eer voor wie naar het buitenland wil reizen