Lo-Reninge > Nieuws

Nieuws

 

 

01-02-2021
Woonwinkel West ook meldpunt private huurmarkt

Een verhuuradvertentie luidt: ‘geen OCMW-kandidaten', ‘arbeidscontract van onbeperkte duur vereist' of ‘we verhuren niet aan vreemdelingen', een blinde kandidaat-huurder wordt geweigerd vanwege zijn geleidehond, een eigenaar verbreekt het huurcontract wanneer hij verneemt dat de huurder homo is ...

De toegang tot behoorlijke huisvesting is een grondrecht. Toch is er nog veel discriminatie op de huisvestingsmarkt. Vooral kandidaat-huurders zonder arbeidscontract en kandidaat-huurders van niet-Belgische origine worden hiermee geconfronteerd.

Wat is discriminatie op de huurmarkt?
Wanneer de eigenaar niet wenst te verhuren aan jou omwille van jouw afkomst, huidskleur, handicap, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, vermogen, ... Wanneer de verhuurder weigert redelijke aanpassingen te doen aan de woning die noodzakelijk zijn. Wanneer in de advertentie voor verhuur een uitsluiting staat voor bijvoorbeeld kandidaten onder begeleiding van het OCMW.

Wat doet Unia?

Unia informeert je over je rechten, ondersteunt je bij je acties of registreert alleen de feiten om de bevoegde autoriteiten te sensibiliseren. Unia is een onafhankelijke openbare instelling waar je in vertrouwen en gratis terechtkunt.
Discriminatie is verboden, en dat bij elke fase van de verkoop of verhuur van een woning. Unia bestrijdt discriminatie op de huisvestingsmarkt voor alle discriminatiegronden waarvoor Unia bevoegd is. Daarbij overlegt men met de sector, de overheid en het maatschappelijke middenveld.
Meer info: www.unia.be/nl.

 

Lokaal meldpunt huurmarkt?
Sinds 1 januari 2021 organiseert elke gemeente een meldpunt private huurmarkt. Het meldpunt is geïntegreerd in het woonloket van de gemeente.
Wie graag ondersteuning krijgt om een melding bij Unia in te dienen en/of zich graag wenst te informeren of het zin heeft om een bepaalde situatie aan de kaak te stellen, kan hiervoor vanaf heden bij de woonwinkel terecht. De woonwinkelmedewerkers zullen je situatie verkennen en vervolgens samen met jou het meldingsformulier invullen én meteen digitaal indienen bij Unia.
Alle inwoners Lo-Reninge kunnen beroep doen op de dienstverlening van WoonWinkel West.
Breng zo veel mogelijk informatie mee die de discriminatie kan aantonen: mails, voorbeeld van online advertentie, ...

Meer info: WoonWinkel West, enkel op afspraak.

 

Loket Lo-Reninge
Administratief Centrum: Markt 11, 8647 Lo-Reninge
Dinsdag: 14:00 - 17:00
Queenie Maertens queenie.maertens@woonwinkelwest.be
0496 26 35 29

Woonwinkel West ook meldpunt private huurmarkt