Lo-Reninge > Nieuws

Nieuws

 

 

26-06-2018
Privacyverklaring gemeentebestuur Lo-Reninge
Het gemeentebestuur van Lo-Reninge vindt de bescherming van uw privacy belangrijk.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Over welke persoonsgegevens gaat het?
Het gemeentebestuur verzamelt persoonsgegevens die u ons meedeelt of die wij verkrijgen via derden (bijvoorbeeld: de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid).

Wat gebeurt er met die persoonsgegevens?
De ontvangen persoonsgegevens worden opgenomen in de bestanden van het gemeentebestuur van Lo-Reninge. Zij dienen enkel om u de informatie te verstrekken die u vraagt en om onze dienstverlening te verbeteren.

Bijvoorbeeld: schrijft u zich in voor één of meerdere evenementen, dan gebruiken wij uw gegevens enkel om u deze evenementen goed te laten verlopen. Nooit voor andere doeleinden.

Alle persoonsgegevens met bijzondere aandacht tot gegevens van minderjarige personen en gevoelige persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld: bankrekeningnummer) worden altijd confidentieel behandeld en nooit openbaar gemaakt.
Uw contactgegevens worden niet doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden.

Hoelang worden uw persoonsgegevens bijgehouden?
Het gemeentebestuur ziet erop toe dat uw persoonsgegevens niet langer dan nodig worden bewaard.

Maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens
Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en -maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en -maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.
We verwijzen hiervoor naar het veiligheidsdossier.

Rechten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens
U kan op elk moment de persoonsgegevens die het gemeentebestuur over u verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen. Dit kan door het sturen van een email naar privacy@Lo-Reninge.be .

Voor deze specifieke materie heeft de gemeente Lo-Reninge ook een DPO (Data Protection Officer) aangesteld zoals in het GDPR (Europese privacyverordening) is omschreven. Dhr. Didier Boydens neemt deze taak waar.

Indien u van mening bent dat uw gegevens foutief behandeld worden, kan u klacht neerleggen bij de Privacy Commissie (https://www.privacycommission.be/).

Vragen of bedenkingen?
Mail naar privacy@Lo-Reninge.be .