Lo-Reninge > Nieuws

Nieuws

 

 

08-02-2019
VLM dient collectief bezwaarschrift in bij Vlaamse Belastingdienst voor versturen dubbel aanslagbiljet

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) stuurde een collectief bezwaarschrift naar de Vlaamse Belastingdienst naar aanleiding van het feit dat een aantal mensen een tweede aanslagbiljet inzake onroerende voorheffing heeft ontvangen van de Vlaamse overheid. Oorzaak hiervan is de gewijzigde kadasternummers als gevolg van de ruilverkaveling Sint-Rijkers. Het gaat voornamelijk om inwoners uit Alveringem, maar ook uit Lo-Reninge en Veurne. Wellicht zijn de problemen ontstaan bij het verwerken van de nieuwe eigendomsgegevens van de ruilverkavelingsakte Sint-Rijkers. Op 28 juni 2O17 werd de ruilverkavelingsakte Sint-Rijkers verleden. Het gaat om één grote akte waarbij 2.907 kadastrale percelen herleid werden tot 923 kadastrale percelen.
De mensen die twee aanslagbiljetten ontvingen, werd aangeraden om een bezwaarschrift in te dienen. Maar omdat er onduidelijkheid is over hoeveel foutieve aanslabiljetten werden verstuurd en er wellicht eigenaars zijn die geen bezwaarschrift indienden, diende de VLM nu een globaal bezwaarschrift in voor alle eigenaars samen.

 

Link bezwaarschrift