Lo-Reninge > E-loket > Infokrant

Infokrant

"Nieuws van rond de ijzer" is het driemaandelijks officieel informatieblad, uitgegeven door het gemeentebestuur van Lo-Reninge.

23e jaargang nr. 3 - januari 2017 Activiteiten of andere artikels ter publicatie in deze infokrant kunnen ingediend worden bij de dienst informatie, gemeentebestuur Lo-Reninge, Markt 11, 8647 Lo-Reninge en dit ten laatste op de 10de van de maand die voorafgaat aan het verschijnen ervan.

Het College beslist over het al dan niet, geheel of gedeeltelijk, opnemen van de bijdrag.

Download infokrant 

  

Vul uw voornaam in. We konden uw voornaam niet verwerken. Controleer of u geen html/javascript/... gebruikt in uw voornaam.
Vul uw naam in. We konden uw naam niet verwerken. Controleer of u geen html/javascript/... gebruikt in uw naam.
Vul uw e-mailadres in. Het ingevulde e-mailadres lijkt niet correct te zijn. Controleer of u het volgende formaat gebruikt: naam@domein.be
We konden uw adres niet verwerken. Controleer of u geen html/javascript/... gebruikt in uw adres.
We konden uw postcode niet verwerken. Controleer of u geen html/javascript/... gebruikt in uw postcode. We konden uw gemeente niet verwerken. Controleer of u geen html/javascript/... gebruikt in uw gemeente.
We konden uw telefoon niet verwerken. Controleer of u geen html/javascript/... gebruikt in uw telefoon.
Vul uw activiteit/artikel in. We konden uw activiteit/artikel niet verwerken. Controleer of u geen html/javascript/... gebruikt in uw activiteit/artikel.
 

 

Adres: 

Gemeentebestuur Lo-Reninge
Markt 11, 8647 Lo-Reninge
Tel. 058/28 80 20 - Fax 058/33 01 28 

E-mail: stadsbestuur@lo-reninge.be

Verantwoordelijke uitgever: Merlevede Lena