Lo-Reninge > E-loket

E-loket

Meer informatie over onze infokrant of zelf een artikel geschreven? Klik op volgende link:

Infokrant

U wil met behulp van uw elektronische identiteitskaart uw gegevens in het Rijksregister raadplegen, zien wie de gegevens geraadpleegd heeft gedurende de voorbije zes maanden of een aantal volwaardige uittreksels uit het bevolkingsregister afhalen? Klik op volgende link:

Mijn dossier

 

 

Ook de Vlaamse overheid stelt formulieren en documenten ter beschikking:

de website van OVAM

milieuvergunningen

bedrijvenloket voor Vlaanderen

 

Het wettelijk kader voor de digitale handtekening werd in ons land midden juni 2001 vastgelegd.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.digitalehandtekening.be

 

Voor defecte straatlampen via www.straatlampen.be

Voor energiesubsidies kan je terecht op www.energiesparen.be