Lo-Reninge > Gemeentebestuur > Administratie > Dienst Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw

Dienst Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw

U kan de dienst Ruimtelijke Ordening elke werkdag bereiken in het administratief centrum tussen 8.30 u. en 12 u. en op dinsdagnamiddag van 13 u. tot 16 u. Gesloten op maandag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagnamiddag.

De dienst Ruimtelijke Ordening staat in voor:

  • Omgevingsvergunningen
  • Stedenbouwkundige attesten nr. 1 en 2
  • Bouwpremies (Woonwinkel West)
  • Kadaster

Tarieven voor vergunningen en attesten:
- Aanvragen stedenbouwkundige handelingen: 75 euro
- Aanvragen ingedeelde inrichtingen of activiteiten of gemengd project: 250 euro
- Melding enkel stedenbouwkundige handelingen: 25 euro
- Melding ingedeelde inrichtingen of activiteiten of gemengd project: 50 euro
- Planologisch attest: 100 euro
- Stedenbouwkundig attest: 50 euro

 

Omgevingsvergunning

Sinds 1 januari 2018 is het verplicht om stedenbouwkundige en milieu-aanvragen digitaal in te dienen via de website www.omgevingsloket.be. Iedereen die in het bezit is van een identiteitskaart en kaartlezer kan een dossier samenstellen.
Uw contactgegevens en dossiergegevens moeten ingegeven worden. U kiest een naam en referentie voor uw project, duidt de locatie aan en voegt de nodige plannen (in pdf) en foto's (in jpg of jpeg) toe. Verder moet de inhoud van de aanvraag gespecifieerd en de nodige informatie ingevuld worden.
Als deze stappen doorlopen zijn dient het dossier afgesloten te worden met uw digitale handtekening. Wanneer uw dossier is afgerond en opgeslagen, krijgt de dienst ruimtelijke ordening een e-mail dat een nieuw dossier werd ingediend, waarna het verder verwerkt kan worden. Het is ook steeds mogelijk om de stand van zaken van uw dossier(s) te raadplegen. Op de site wordt u stap voor stap doorheen dit proces begeleid.
De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Vanaf dan moeten alle aanvragen verplicht digitaal ingediend worden bij het Omgevingsloket. Voor nog meer uitleg hierrond, kan u terecht bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente op het nummer 058 33 01 13
 

 

Verkrijgen van een saneringspremie 

Reglement

Aanvraagformulier

 

 

Verkrijgen van een gemeentelijke saneringspremie voor klein comfort

Reglement 

Aanvraagformulier   

  

 

Dienst Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw

Verantwoordelijke: Decramer Magali
Tel. : 058 33 01 13
Fax. : 058 33 01 28
E-mail : magali.decramer@lo-reninge.be